Drehzahlsteller für BLDC-Motoren


Electromen EM-106A Drehzahlsteller [555 KB]

Nennspannung: 12 - 36 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 5 / 8 A
Electromen EM-151B Drehzahlsteller [718 KB]

Nennspannung: 12 - 32 V DC
Nenn-/Maximalstrom: 20 / 40 A
Electromen EM-206 Drehzahlsteller [674 KB]

Nennspannung: 12 - 36 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 10 / 15 A
Electromen EM-206-48 Drehzahlsteller [675 KB]

Nennspannung: 20 - 56 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 5 / 7 A
Electromen EM-240 Drehzahlsteller [708 KB]

Nennspannung: 12 - 35 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 1,5 / 2 A
Electromen EM-269A Drehzahlsteller [749 KB]

Nennspannung: 12 - 35 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 2 / 3 A
Electromen EM-291A Drehzahlsteller [746 KB]

Nennspannung: 12 - 35 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 4 / 6 A
Electromen EM-316A Drehzahlsteller [724 KB]

Nennspannung: 12 - 35 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 10/ 25 A
Electromen EM-346 Drehzahlsteller [819 KB]

Nennspannung: 12 - 35 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 10 / 25 A
Electromen EM-347 Drehzahlsteller [900 KB]

Nennspannung: 12 - 36 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 40 / 100 A
Electromen EM-347-48V Drehzahlsteller [940 KB]

Nennspannung: 24 - 48 VDC
Nenn-/Maximalstrom: 30 / 80 A